Luyện đề CFA Level 3 Online
Số lần xem / bài: 50 lần
Số bài: 0
Khai giảng: 01/01/2018
Hạn sử dụng: 24/01/2018
Học phí: 2,000,000 VNĐ Mua ngay
Giới thiệu về khóa học

Luyện đề CFA Level 3 Online (Quest Bank - Practice Exam - Mock Exam)

Mục tiêu khóa học: 

1. Ôn tập thêm nhiều bài tập ở từng Reading qua bộ ngân hàng câu hỏi Quest Bank

2. Thành thạo việc làm đề thi thử và thật ở (Practice Exam và Mock Exam) 

Quyền lợi học viên:

- Học viên khi tham gia học sẽ được tặng 3 bộ sách: Quest Bank, Mock Exam và Practice Exam mới nhất năm 2018

- Được học và giải thích chi tiết từng câu hỏi trong 3 bộ sách này

Cam kết:

- 100% học viên hoàn thành xong khóa này sẽ nhẹ nhàng pass qua chương trình CFA Level 3 thi thật

Nội dung Học có phí

- Bài học miễn phí 0 đồng & đã có video có nền xanh lá cây
- Bài học chưa có video có nền tím nhạt và sẽ bị redirect trở lại trang chủ khi click vào
- Bài học có phí & có video sẽ có nền vàng tươi
CHUYÊN ĐỀ 1 - ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỪNG READING VỚI QUEST BANK
Bài 1. Chữa bài tập môn: ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 01/01/2018
Bài 2. Chữa bài tập môn: BEHAVIORAL FINANCE, INDIVIDUAL INVESTORS, AND INSTITUTIONAL INVESTORS
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 05/01/2018
Bài 3. Chữa bài tập môn: CAPITAL MARKET EXPECTATIONS
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 01/01/2018
Bài 4. Chữa bài tập môn: ASSET ALLOCATION
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 05/01/2018
Bài 5. Chữa bài tập môn: FIXED INCOME AND EQUITY PORTFOLIO MANAGEMENT
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 01/01/2018
Bài 6. Chữa bài tập môn: ALTERNATIVE INVESTMENTS, RISK MANAGEMENT, AND THE APPLICATION OF DERIVATIVES
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 05/01/2018
CHUYÊN ĐỀ 2 - CHỮA ĐỀ THI Practice Exam
Bài 1. Chữa đề Practice Exam 2017
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 08/07/2017
Bài 2. Chữa đề Practice Exam 2016
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 10/07/2017
Bài 3. Chữa đề Practice Exam 2015
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 10/07/2017
Bài 4. Chữa đề Practice Exam 2014
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 19/07/2017
Bài 5. Chữa đề Practice Exam 2013
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 12/07/2017
Bài 6. Chữa đề Practice Exam 2012
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 12/07/2017
Bài 7. Chữa đề Practice Exam 2011
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 11/07/2017
Bài 8. Chữa đề Practice Exam 2010
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 26/07/2017
CHUYÊN ĐỀ 3 - CHỮA ĐỀ THI MOCKEXAM
Bài 1. Chữa đề MockExam 2017
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 08/07/2017
Bài 2. Chữa đề MockExam 2016
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 10/07/2017
Bài 3. Chữa đề MockExam 2015
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 10/07/2017
Bài 4. Chữa đề MockExam 2014
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 19/07/2017
Bài 5. Chữa đề MockExam 2013
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 12/07/2017
Bài 6. Chữa đề MockExam 2012
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 12/07/2017
Bài 7. Chữa đề MockExam 2011
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 11/07/2017
Bài 8. Chữa đề MockExam 2010
Số lượt xem: 50 | Giá: 200,000 Đ | Ngày phát hành: 26/07/2017

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KỸ THUẬT - HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Thời gian từ 8h đến 23h00 hằng ngày
Facebook:
Email:
hoccfaonline@gmail.com
Điện thoại:
096.816.2095