Học Excel từ cơ bản đến nâng cao
Số lần xem / bài: 50 lần
Số bài: 0
Khai giảng: 03/12/2017
Hạn sử dụng: 30/06/2018
Học phí: 800,000 VNĐ Mua ngay
Giới thiệu về khóa học

Nội dung Học có phí

- Bài học miễn phí 0 đồng & đã có video có nền xanh lá cây
- Bài học chưa có video có nền tím nhạt và sẽ bị redirect trở lại trang chủ khi click vào
- Bài học có phí & có video sẽ có nền vàng tươi
CHUYÊN ĐỀ 1 - Tổng quan về phần mềm Excel
Bài 1: Giới thiệu giao diện Excel 2016
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 2: Thẻ File trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 3: Thao tác mở và lưu file Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 4: Các thao tác cơ bản với vùng dữ liệu
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 5: Các thao tác cơ bản với sheets ở trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 6: Di chuyển nhanh trong 1 vùng dữ liệu
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 7: Tìm kiếm dữ liệu trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 8: Cách nhập dữ liệu trong bảng tính Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 9: Các kiểu dữ liệu trong Excel và cách phân biệt
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 10: Thay đổi độ rộng hàng cột
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 11: Thêm cột thêm dòng trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 12: Xoá hàng hoặc cột trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 13: Di chuyển cột trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 14: Ẩn hiện dòng và cột trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 15: Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong 1 ô
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 16: Chức năng trộn ô Merge Cells
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 17: Sửa dữ liệu bị trộn ô, bị merge cell
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
CHUYÊN ĐỀ 2 - Các thao tác định dạng cơ bản
Bài 1: Định dạng tiêu đề nghiêng trong 1 bảng
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 2: Định dạng cơ bản cho bảng tính, công cụ format painters
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 3: Cố định hàng cột trong Excel với Freeze Panes
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 4: Cách tạo đường chéo trong 1 ô, xuống dòng trong 1 ô Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 5:    Cơ bản về định dạng dữ liệu 01
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 6: Cơ bản về định dạng dữ liệu 02
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 7: Thực hành định dạng dữ liệu
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 8: Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong 1 ô
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 9:     Chức năng Text To Columns
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 10: Sắp xếp dữ liệu theo 1 cột và nhiều cột
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
CHUYÊN ĐỀ 3 - Các chức năng lọc dữ liệu
Bài 1: Giới thiệu cơ bản về lọc dữ liệu trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 2: Xoá Filter, khôi phục dữ liệu trước khi lọc
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 3: Lọc dữ liệu theo nhiều cột
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 4: Lọc dữ liệu dạng Text
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 5: Lọc dữ liệu dạng số
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 6: Lọc dữ liệu ngày tháng
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 7: Bắt đầu với Advanced Filter
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 8: Copy kết quả lọc advanced Filter ra 1 sheet mới
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 9: Sử dụng advanced filter với các phép so sánh
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 10: Sử dụng điều kiện VÀ trong advanced filter
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 11: Sử dụng điều kiện VÀ trong advanced filter
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 12: Tổng kết về điều kiện AND và OR khi sử dụng Advanced Filter
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 13: Sử dụng kí tự đại diện trong advanced filter
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 14: Lọc dữ liệu text chính xác
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 16: Lọc dữ liệu cột ngày tháng với advanced filter
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 17: Lọc dữ liệu duy nhất bằng advanced filter
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
Bài 19: Sử dụng Advanced Filter với công thức
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 30/01/2018
CHUYÊN ĐỀ 4 - Data Validation - kiểm soát dữ liệu khi nhập vào 1 vùng trên bảng tính Excel
Bài 1: Data Validation 01 cơ bản
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 2: Data Validation 02 Giới hạn số, ngày, thời gian có thể nhập vào 1 ô
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 5 - Giới thiệu về hàm trong Excel
Bài 1: Các phép toán cộng trừ nhân chia, luỹ thừa trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 2: Giới thiệu về cách sử dụng 1 hàm trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 3: BT hoàn thành bảng tính dựa trên kiến thức đã học
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 4: Khoá địa chỉ ô trong Excel khi sử dụng công thức
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 5: Hàm toán học ABS, INT
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 6: Hàm toán học MOD, ROUND
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 7: Hàm toán học tính căn, tính luỹ thừa
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 8: Áp dụng hàm toán học giải phương trình trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 9: Hàm SUM, MIN, MAX, AVERAGE
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 10: Các hàm xử lý chuỗi trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 11: Tách tên, sử dụng phím F9 để tìm hiểu công thức
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 12: Hướng dẫn tách tên họ và tên đệm trong excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 13: Hàm IF, AND, OR
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 14: BT#01 Luyện tập Excel qua tình huống thực tế
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 15: BT#02 Luyện tập Excel qua tình huống thực tế
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 6 - Các hàm nâng cao trong Excel
Bài 1: Các hàm thời gian: DATE, DAY, MONTH, YEAR, EOMONTH, DATEDIF, WEEKDAY, WEEKNUM, TODAY, NOW ...
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 2: Hàm dò tìm VLOOKUP
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 3: Sử dụng VLOOKUP kết hợp với danh sách chọn Data Validation
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 4: VLOOKUP nhiều điều kiện
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 5: Hàm Index và Match
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 6: Bảo vệ vùng bảng tính không cho phép sửa"
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 7: Hàm Forecast
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 8: Hàm Trend
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 9: Sử dụng tính năng Goal Seek
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 10: Các thông báo lỗi thường gặp khi sử dụng hàm, sử dụng IFERROR
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 11: Countif đếm theo điều kiện
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 12: Danh sách người dùng đề ra để sắp xếp và fill dữ liệu
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 13: Tính tổng theo điều kiện - SUMIFs
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 14: Sử dụng SUMIF với dấu * và ? để đếm theo điều kiẹn
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 15: Sử dụng hàm SUMPRODUCT
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 16: Lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 17: Tô màu có điều kiện cho cả dòng dữ liệu trong Excel đúng
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 18: Array formula Công thức mảng trong Excel p01
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 19: Array formula Công thức mảng trong Excel p02
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 20: Array formula Công thức mảng trong Excel
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 21: Hàm Subtotal trong Excel - Học Excel Online
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 22: EX101 - Ứng dụng hàm Subtotal làm báo cáo
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 23: Hàm Offset và ứng dụng
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 7 - Định dạng dữ liệu theo điều kiện
Bài 3: Định dạng dữ liệu giữa 1 khoảng
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018
Bài 4: Ứng dụng của định dạng dữ liệu theo đk 1
Số lượt xem: 50 | Giá: 30,000 Đ | Ngày phát hành: 01/02/2018

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KỸ THUẬT - HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Thời gian từ 8h đến 23h00 hằng ngày
Facebook:
Email:
hoccfaonline@gmail.com
Điện thoại:
096.816.2095