Học F3-ACCA: Kế toán tài chính
Số lần xem / bài: 50 lần
Số bài: 0
Khai giảng: 03/12/2017
Hạn sử dụng: 31/03/2018
Học phí: 0 VNĐ Mua ngay
Giới thiệu về khóa học

I. Giới thiệu môn học F3-ACCA: Kế toán tài chính

- Môn học này nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và quy định liên quan tới kế toán tài chính và năng lực chuyên môn về kỹ thuật hạch toán kế toán kép, bao gồm cả việc lập các báo cáo tài chính cơ bản.

- Đây là một trong số môn học đầu tiên của chương trình ACCA. Thông thường, sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam có thể được miễn môn học này (thuộc Cấp độ Cơ bản) khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, các công ty kiểm toán khi cử nhân viên tham gia chương trình ACCA đều khuyến khích nhân viên học thêm các môn học Cấp độ Cơ bản để có thêm kiến thức nền tảng và cơ hội thành công ở các môn học cấp độ cao hơn.


II. Nội dung môn học

A. Bối cảnh và mục đích của kế toán tài chính

 • Phạm vi và mục đích của báo cáo tài chính ra bên ngoài
 • Nhu cầu của người dùng và các bên liên quan
 • Các thành phần cơ bản của báo cáo tài chính
 • Các qui định chung liên quan đến lĩnh vực báo cáo tài chính
 • Nhiệm vụ và trách nhiệm đối với quản trị doanh nghiệp

B. Tính chất lượng trong các thông tin tài chính

 • Chất lượng của các thông tin trong báo cáo tài chính

C. Hệ thống kế toán và nguyên tắc định khoản kép

 • Nguyên tắc định khoản kép bao gồm việc duy trì hệ thống sổ sách kế toán và nguồn thông tin tài chính
 • Sổ cái, sổ chi tiết và sổ nhật ký

D. Ghi sổ các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh

 • Bán hàng và mua hàng
 • Giao dịch tiền mặt
 • Kho
 • Tài sản hữu hình
 • Khấu hao
 • Tài sản vô hình và khấu hao tài sản vô hình
 • Dự phòng và các khoản nợ tiềm tang
 • Chi phí trả trước và chi phí phải trả
 • Công nợ phải thu và phải trả
 • Cấu trúc vốn và chi phí tài chính

E. Lập bảng cấn đối các tài khoản

 • Bảng cân đối các tài khoản
 • Điều chỉnh các sai sót
 • Cân đối số dư nhóm tài khoản kiểm soát
 • Cân đối số dư tài khoản ngân hàng
 • Các khoản bị treo

F. Lập báo cáo tài chính hợp nhất-căn bản

 • Công ty con
 • Công ty liên kết

G. Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Tầm quan trọng và mục đích của phân tích báo cáo tài chính
 • Các chỉ số
 • Phân tích báo cáo tài chính

Nội dung Học có phí

- Bài học miễn phí 0 đồng & đã có video có nền xanh lá cây
- Bài học chưa có video có nền tím nhạt và sẽ bị redirect trở lại trang chủ khi click vào
- Bài học có phí & có video sẽ có nền vàng tươi
CHUYÊN ĐỀ 1 - The context and purpose of financial reporting
Bài 1. Introduction to accounting
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. The regulatory framework
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 2 - The qualitative characteristics of financial information
Bài 1. The qualitative characteristics of financial information
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 3 - The use of double entry and accounting systems
Bài 1. Sources, records and books of prime entry
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Ledger accounts and double entry
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. From trial balance to financial statements
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 4 - Recording transactions and events
Bài 1. Inventory
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Tangible non-current assets
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Intangible non-current assets
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 4. Accruals and prepayments
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 5. Provisions and contingencies
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 6. Irrecoverable debts and allowances
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 7. Sales tax
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 5 - Preparing a trial balance
Bài 1. Control accounts
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Bank reconciliations
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Correction of errors
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 6 - Preparing basic financial statements
Bài 1. Incomplete records
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Preparation of financial statements for sole traders
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Introduction to company accounting
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 4. Preparation of financial statements for companies
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 5. Events after the reporting period
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 6. Statements of cash flows
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 7 - Preparing simple consolidated financial statements
Bài 1. Introduction to consolidated financial statements
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. The consolidated statement of financial position
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. The consolidated statement of profit or loss
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 8 - Interpretation of financial statements
Bài 1. Interpretation of financial statements
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KỸ THUẬT - HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Thời gian từ 8h đến 23h00 hằng ngày
Facebook:
Email:
hoccfaonline@gmail.com
Điện thoại:
096.816.2095