Học F2-ACCA: Kế toán quản trị
Số lần xem / bài: 50 lần
Số bài: 0
Khai giảng: 26/11/2017
Hạn sử dụng: 31/08/2018
Học phí: 0 VNĐ Mua ngay
Giới thiệu về khóa học

I. Giới thiệu môn học F2 ACCA hay biết đến với cái tên Kế Toán Quản Trị

- Đây là môn học một trong môn học đầu tiên và căn bản trong chương trình học ACCA bên cạnh môn F3 Kế toán Tài chính. F2 ACCA sẽ cung câp cho học viên kiến thức cơ bản về cách định lượng, tính toán chi phí trong việc ra các quyết định của doanh nghiệp

- F2 ACCA đề cao hiểu biết về Cost chi phí trong doanh nghiệp, từ cách phân loại, cách ứng xử và tính toán cost hay việc áp dụng quản lý cost trong doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả nhất

- F2 ACCA thường tập trung vào quyết định tương lai, người học có thể phát huy sự sáng tạo trong tư duy, rèn luyện sự logic cũng như quản lý trong mỗi học viên

- Môn F2 – Management Accounting (Kế toán quản trị) giúp phát triển kiến thức và sự hiểu biết cách thức chuẩn bị và xử lý các thông tin định lượng và chi phí cơ bản để hỗ trợ nhà quản trị trong việc lập kế hoạch và ra quyết định trong những bối cảnh kinh doanh khác nhau.

- Khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Giải thích bản chất và mục tiêu của kế toán chi phí và kế toán quản lý.
 • Mô tả chi phí theo phân loại, tính chất và mục đích.
 • Áp dụng toán học cần thiết trong kinh doanh và sử dụng bảng tính.
 • Giải thích và áp dụng các kỹ thuận kế toán chi phí.
 • Chuẩn bị và phối hợp ngân sách và giá thành thiêu chuẩn trong việc lập kế hoạch, thông tin phản hồi, và kiểm soát.
 • Sử dụng các kỹ thuật kế toán quản trị trong việc hỗ trợ và ra quyết định.

II. Nội dung môn học

A. Bản chất, nguồn và mục đích của thông tin quản trị

 • Kế toán cho mục đích quản trị

 • Nguồn dữ liệu

 • Phân loại chi phí

 • Trình bày thông tin

B. Phương pháp và nguyên tắc kế toán chi phí

 • Kế toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung

 • Giá thành toàn bộ và tính giá thành theo chi phí biến đổi

 • Phương pháp tính giá thành

 • Lựa chọn phương pháp tính giá thành

C. Dự toán ngân sách

 • Bản chất và mục đích của dự toán ngân sách

 • Kỹ thuật thống kê

 • Dự toán ngân sách theo chức năng

 • Dự toán ngân sách có điều chỉnh

 • Dự toán ngân sách về vốn và chiết khấu dòng tiền

 • Ngân sách và báo cáo kiểm soát

 • Các khía cạnh của Ngân sách

 • Hệ thống giá thành tiêu chuẩn

 • Tính toán và phân tích các biến động

 • Đối chiếu lợi nhuận kế hoạch và thực hiện

D. Đánh giá hiệu quả hoạt động

 • Tổng quan về đánh giá hiệu quả hoạt động

 • Áp dụng đánh giá hiệu quả hoạt động

 • Cắt giảm chi phí và gia tăng giá trị

 • Kiểm soát và báo cáo hiệu quả hoạt động

Nội dung Học có phí

- Bài học miễn phí 0 đồng & đã có video có nền xanh lá cây
- Bài học chưa có video có nền tím nhạt và sẽ bị redirect trở lại trang chủ khi click vào
- Bài học có phí & có video sẽ có nền vàng tươi
CHUYÊN ĐỀ 1 - The nature, source and purpose of management information
Bài 1. Accounting for management
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Sources of data
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Cost classification
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 4. Cost behaviour
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 5. Presenting information
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 2 - Cost accounting techniques
Bài 1. Accounting for materials
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Accounting for labour
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Accounting for overheads
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 4. Absorption and marginal costing
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 5. Job, batch and service costing
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 6. Process costing
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 7. Process costing, joint products and by-products
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 8. Alternative costing principles
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 3 - Budgeting
Bài 1. Forecasting
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Budgeting
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. The budgetary process
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 4. Making budgets work
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 5. Capital expenditure budgeting
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 6. Methods of project appraisal
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 4 - Standard costing
Bài 1. Standard costing
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Cost variances
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Sales variances and operating statements
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 5 - Performance measurement
Bài 1. Performance measurement
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Applications of performance measurement
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KỸ THUẬT - HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Thời gian từ 8h đến 23h00 hằng ngày
Facebook:
Email:
hoccfaonline@gmail.com
Điện thoại:
096.816.2095