Học F1-ACCA: Kế toán trong kinh doanh
Số lần xem / bài: 50 lần
Số bài: 0
Khai giảng: 03/12/2017
Hạn sử dụng: 22/03/2019
Học phí: 0 VNĐ Mua ngay
Giới thiệu về khóa học

I. Giới thiệu môn học F1-ACCA: Kế toán trong kinh doanh

- Môn học này nhằm trang bị kiến thức về môi trường kinh doanh và tác động tới hoạt động của tổ chức và kế toán, và vai trò của kế toán cũng như các bộ phận chủ chốt khác nhằm xây dựng một tổ chức hiệu quả và đạo đức, cũng như trang bị kiến thức về các nguyên lý quản trị hiệu quả.

- Đây là môn học đầu tiên của chương trình ACCA. Thông thường, sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam có thể được miễn môn học này (thuộc Cấp độ Cơ bản) khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, các công ty kiểm toán khi cử nhân viên tham gia chương trình ACCA đều khuyến khích nhân viên học thêm các môn học Cấp độ Cơ bản để có thêm kiến thức nền tảng và cơ hội thành công ở các môn học cấp độ cao hơn.


II. Nội dung môn học

A. Doanh nghiệp, các bên liên quan và môi trường ngoài doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp và cấu trúc doanh nghiệp
 • Các bên liên quan của doanh nghiệp
 • Các yếu tố chính trị và pháp lý ảnh hưởng đến kinh doanh
 • Yếu tố kinh tế vĩ mô
 • Yếu tố kinh tế vi mô
 • Yếu tố địa xã hội và con người
 • Yếu tố khoa học và công nghệ
 • Yếu tố môi trường
 • Yếu tố cạnh tranh

B. Cấu trúc doanh nghiệp, các vấn đề về quản lý và quản trị

 • Cấu trúc theo mô hình chuẩn hoặc không theo mô hình chuẩn
 • Cơ cấu và thiết kế loại hình doanh nghiệp
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Các thành phần ủy ban trong doanh nghiệp
 • Quản trị và trách nhiệm đối với xã hội trong kinh doanh của doanh nghiệp

C. Kế toán và hệ thống báo cáo, kiểm soát và tuân thủ

 • Mối quan hệ giữa kế toán và các chức năng kinh doanh khác
 • Chức năng cụ thể của kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp
 • Nguyên tắc mang tính pháp lý về quản trị kế toán và kiểm toán
 • Nguồn và mục đích của các thông tin liên quan đến kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các thông tin tài chính khác cung cấp ra bên ngoài doanh nghiệp
 • Hệ thống tài chính, quy trình và các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ, tính phân quyền, bảo mật của các dữ liệu và tính tuân thủ trong kinh doanh
 • Gian lận và hành vi gian lận và cách phòng ngừa bao gồm cả biển thủ ngân quĩ

D. Lãnh đạo, quản lý các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp

 • Lãnh đạo, quản lý và giám sát
 • Tuyển chọn nhân sự
 • Hành vi của các cá nhân, nhóm trong doanh nghiệp
 • Khích lệ các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp
 • Đào tạo và học hỏi trong công việc
 • Đánh giá, xem xét hiệu quả làm việc của các cá nhân trong doanh nghiệp

E. Trao đổi thông tin, phát huy tính hiệu quả từng cá nhân

 • Phát huy kỹ năng hiệu quả của từng cá nhân
 • Hậu quả của quá trình làm việc không hiệu quả
 • Chương trình phát triển nhân sự và các tiêu chuẩn về năng lực làm việc
 • Các nguyên nhân của xung đột và kỹ năng giải quyết xung đột
 • Trao đổi thông tin

F. Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kinh doanh

 • Nền tảng các nguyên tắc và hành vi đạo đức
 • Vai trò của các tổ chức hành nghề trong việc nâng cao đạo đức và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong kế toán
 • Đạo luật về đạo đức trong doanh nghiệp
 • Xung đột về các giá trị đạo đức và các tình huống khó xử

Nội dung Học có phí

- Bài học miễn phí 0 đồng & đã có video có nền xanh lá cây
- Bài học chưa có video có nền tím nhạt và sẽ bị redirect trở lại trang chủ khi click vào
- Bài học có phí & có video sẽ có nền vàng tươi
CHUYÊN ĐỀ 1 - The business organisation, its stakeholders and the external environment
Bài 1. Business organisations and their stakeholders
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. The business environment
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. The macroeconomic environment
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 4. Microeconomic factors
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 2 - Business organisation structure, functions and governance
Bài 1. Business organisation, structure and strategy
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Organisational culture and committees
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Corporate governance and social responsibility
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 3 - Accounting and reporting systems, controls and compliance
Bài 1. The role of accounting
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Control, security and audit
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Identifying and preventing fraud
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 4 - Leading and managing individuals and teams
Bài 1. Leading and managing people
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 2. Recruitment and selection
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 3. Diversity and equal opportunities
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 4. Individuals, groups and teams
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 5. Motivating individuals and groups
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 6. Training and development
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
Bài 7. Performance appraisal
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 5 - Personal effectiveness and communication in business
Bài 1. Personal effectiveness and communication
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018
CHUYÊN ĐỀ 6 - Professional ethics in accounting and business
Bài 1. Ethical considerations
Số lượt xem: 50 | Giá: 0 Đ | Ngày phát hành: 06/02/2018

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KỸ THUẬT - HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Thời gian từ 8h đến 23h00 hằng ngày
Facebook:
Email:
hoccfaonline@gmail.com
Điện thoại:
096.816.2095